STIFTELSEN 

CULTURE MEETS INDUSTRY

Kultur möter industrin i nya innovationer.
Kultur möter industrin i nya innovationer.
Stipendier för ett hållbart samhälle.
Stipendier för ett hållbart samhälle.
Utbildning: Visioner, innovation, framtidstro. Föreläsningar för bl.a skolor.
Utbildning: Visioner, innovation, framtidstro. Föreläsningar för bl.a skolor.
Drogfritt samhälle i samarbete med Riksorganisationen ett narkotikafritt samhälle. Föreläsningar för bl.a skolor.
Drogfritt samhälle i samarbete med Riksorganisationen ett narkotikafritt samhälle. Föreläsningar för bl.a skolor.
Djur, Natur och Kultur för en hållbar värld.
Djur, Natur och Kultur för en hållbar värld.
Upplysningsfestivaler / Musikevent
Upplysningsfestivaler / Musikevent
Air

Culture Meets Industry

Främja föreläsningar och utbildningar i enlighet med syfte och ändamål, gärna med fokus på unga.

Främja mötesplatser där kultur möter industri.

Främja marknadsföring av Svenskkultur och industri i första hand genom ambassadörskap

med att besöka länder globalt.

Främja globala event i enlighet med syfte och ändamål.

Främja forskning i enlighet med syfte och ändamål.

Samverka med andra stiftelser inom och utom Sverige.

Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.

Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål.

 

News

Att få utveckla kulturen och belysa dess stora värde i ett samhälle är en
stor drivkraft.
Jag har rest i ca 60 länder med kultur och musik.
Att möta dessa likheter och olikheter ger ett intressant perspektiv.
Jag har skapat och hållit i ett flertal projekt från idé till utförande, stort
som litet.
Här har jag kapacitet med ett överbryggande perspektiv med en stark
ansvarskänsla. Läs gärna artiklar om tidigare projekt.